Карточка движения товара по аптеке (отделу запасов). Форма N А-2.27

Карточка движения товара по аптеке (отделу запасов). Форма N А-2.27

Приложение к Методическим рекомендациям Минздрава РФ от 14.05.1998 N 98/124

Форма N А-2.27

КАРТОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА ПО АПТЕКЕ (ОТДЕЛУ ЗАПАСОВ)

-----------------T---------T-----T------------T-----T----T-----T-----¬
¦ Лекарственные ¦Единица ¦Коли-¦ Цена ¦Серия¦Ана-¦Дата ¦Оста-¦
¦ средства ¦измерения¦чест-¦ ¦ ¦лиз ¦исте-¦ток ¦
+------T---T-----+---T-----+во +------T-----+ ¦ ¦чения¦на ¦
¦наиме-¦код¦штрих¦код¦наи- ¦ ¦роз- ¦опто-¦ ¦ ¦срока¦_____¦
¦нова- ¦ОКП¦- код¦ ¦мено-¦ ¦ничная¦вая ¦ ¦ ¦год- ¦дата ¦
¦ние ¦ ¦ ¦ ¦вание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности¦ ¦
¦товара¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---+-----+---+-----+-----+------+-----+-----+----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+---+-----+---+-----+-----+------+-----+-----+----+-----+------

Вид документа: 
Рубрика: 
+1
0
-1